Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Micheál Ó hÉanaigh go bhfuil sé i gceist ag an áisíneacht iarratas pleanála a dhéanamh le Páirc Mara a fhorbairt in Iorras Aithneach roimh dheireadh na bliana.

Páirc nuálaíochta muirí íseal-charbóin naoi heicteár atá an tÚdarás ag iarraidh a fhorbairt i gcuan Chill Chiaráin atá ar ar imeall theas Ghaeltacht Chonamara tuairim is 45 míle siar ó chathair na Gaillimhe.

Inniu Lá an Phátrúin i gCill Chiaráin agus ag "Lá Mara" a thionóil an tÚdarás ansin, thug Micheál Ó hÉanaigh le fios go bhfuil staidéar tionchair timpeallachta don suíomh nuálaíochta muirí á chríochnú agus go gcuirfear ar shúile an phobail go gairid é.

Tá an tÚdarás ag súil go mbeidh spás oiliúna, fostaíochta, fiontraíochta, taighde agus forbartha mar aon le spás cruinnithe ar an suíomh má fhorbraítear é.

Deirtear gur léirigh 24 eagras agus comhlacht a bhfuil baint acu le tionscal na mara spéis lonnú ann. Baineann 70% de na léirithe spéise a rinneadh le tionscal na feamainne, a deirtear.

Seastán bia ag an "Lá Mara" i gCill Chiaráin

Cuireadh dris chosáin i bpleananna an Údaráis an tEarrach seo caite, áfach, nuair a dhiúltaigh an Bord Pleanála d'iarratas oifigí a thógáil ar an suíomh atá roghnaithe acu.

Bhí cead tugtha ag Comhairle Contae na Gaillimhe don togra ach rinne grúpa a chuireann in aghaidh bradáin i gcléibh i gCuan na Gaillimhe achomharc ina aghaidh sin.

Dúirt an Bord Pleanála sa chinneadh sin go raibh an suíomh i mbaol tuilte agus nach raibh siad sásta nach gcuirfeadh an togra isteach ar chuan Chill Chiaráin atá ina Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta.

Ag an "Lá Mara" inniu, chuir 28 comhlacht agus eagras atá lonnaithe sa cheantar agus a bhfuil baint acu le tionscal na mara a dtáirgí agus a réimsí oibre os comhair an phobail.

D'fhreastail daltaí ó thart ar dhosaen scoil - idir bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna - ar an ócáid freisin.