Bhí cruinniú i dTithe an Rialtais i mBaile Átha Cliath ar maidin ag an Taoiseach Leo Varadkar le Príomh-Aire na Breataine Boris Johnson. 

B'in an chéad chruinniú ag an mbeirt aghaidh ar aghaidh ó chuaigh Boris Johnson i mbun oifige i ndeireadh mhí Iúil.

D'eisigh an bheirt comhráiteas ina dhiaidh ina ndúirt siad gur cruinniú dearfacg agus tairbheach a bhí ann. Dúirt siad gur tábhachtach agus gur tráthúil an deis a bhí sa chruinniú caidreamh agus tuiscint níos fearr ar dhearcthaí a chéile a bhunú. 

Dúradh go raibh siad ar aon intinn faoi ábhair áirithe, ach go raibh bearnaí móra eatarthu i gcónaí maidir le ceisteanna eile.

Bhí cruinniú leathuair an choig acu ina n-aonar i dtosach, agus cruinniú eile leathuair an chloig ina dhiaidh sin in éineacht lena gcuid oifigeach. 

Dúradh sa ráiteas go bhfuil siad meáite ar shocrú a dhéanamh faoi imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach agus go bhfuil rún daingean acu cloí le Comhaontú Aoine an Chéasta. 

Roimh an gcruinniú, agus é ag labhairt leis na meáin chumarsáide, dúirt an Taoiseach go mbeadh sé ag fiafraí de Boris Johnson conas ab fhéidir leis margadh nua a dhéanamh faoi imeacht na Breataine as an Aontas roimh Oíche Shamhna.

Dúirt an Taoiseach go mbeadh an Rialtas sásta féachaint ar mhalairt socraithe ar an gcúlstad dá mbeadh fiúntas ag baint leis, dá mbeadh sé dleathach agus dá n-éireodh leis.

Dúirt sé nach bhféadfadh an Rialtas glacadh le gealltanas in áit barántais dlí.

Bhí sé ráite ag an Taoiseach roimhe seo nach raibh sé ag súil go ndéanfaí dul chun cinn ag an gcruinniú ach go mbeadh sé ag lorg moltaí réitigh ar an bPríomh-Aire Johnson faoin tsáinn ina bhfuil cúrsaí.

Mhaígh Boris Johnson go bhfuil sé dóchasach i gcónaí gur féidir margadh a dhéanamh roimh dhealú na Breataine ón Aontas.

Dúirt sé gur cheart gach iarracht a dhéanamh teacht ar shocrú.