Léiríonn cáipéisí a fuair RTÉ faoin Acht um Shaoráil Faisnéise gur éirigh idir an Príomhoifigeach Leighis sa Roinn Sláinte agus ionadaí a labhraíonn thar ceann othar ar choiste sláinte a bhunaigh an Rialtas.

Baineann an t-aighneas le litir a sheol an Dr Tony Holohan ón Roinn Sláinte chuig Lorraine Walsh, duine de na céadta ban ar tugadh eolas mícheart dóibh tar éis dóibh tástáil ailse cheirbheacs a dhéanamh.

D'iarr an tAire Sláinte Simon Harris uirthi páirt a ghlacadh i gcoiste stiúrtha an Chláir Scagthástála Ceirbheacs agus a bheith ina hionadaí thar ceann na mban ar fad ar tugadh eolas mícheart dóibh i bhfianaise na taithí pearsanta a bhí aici ar an scéal. Tá an Dr Holohan ina chomhchathaoirleach ar an gcoiste sin.

Níos túisce i mbliana, cháin Lorraine Walsh modh oibre an Dr Holohan agus an chaoi a raibh sé ag dul i ngleic leis an ngéarchéim faoi na tástálacha smearaidh. 

An Dr Tony Holohan (Pic: Getty)

Sa litir a chuir an Dr Holohan chuig Lorraine Walsh ar pháipéar ceannteideal na Roinne Sláinte, áfach, thug sé le fios go mbeadh "freagra an-láidir" i gceist dá gcáinfeadh sí go poiblí arís é. D'iarr sé uirthi freisin an méid a bhí ráite aici roimhe sin a tharraingt siar.  

Ag labhairt dó le Nuacht RTÉ/TG4, dúirt urlabhraí sláinte Chomhaontas Glas Séamus McMenamin - ar dochtúir teaghlaigh é - nár cheart don Dr Holohan an litir a sheoladh chuig Lorraine Walsh.

"Caithfidh tú ceist a chur , cén fáth an dtabharfaí cuireadh go bhean a bheith mar ionadaí ar choiste mar seo, le hionadaíocht a dhéanamh ar othar, mura bhfuil cead acu aon cháineadh a dhéanamh ar an bpróiséas? Litir thar a bheith láidir a a bhí inti. Ní thuigim cén fáth go mbeadh an Dochtúir Holohan ag iarraidh a bheith chomh géar sin uirthi, gan iarrachtaí eile a dhéanamh an t-aighneas a réiteach eatarthu ar bhealaí eile ar dtús."

Dúirt urlabhraí thar cheann an Aire Sláinte nach raibh sé ar an eolas faoin litir sular seoladh í.