Tá Éire ar cheann de shé thír san Aontas Eorpach atá sásta glacadh le himircigh ón Afraic atá sáinnithe ar long tharrthála sa Mheánmhuir. Suas le 100 duine díobh a thiocfas chun cónaithe sa tír seo.

Tá an long - an Ocean Viking - ar ancaire faoi láthair idir Málta agus oileán Linosa amach ó dheisceart na hIodáile, agus os cionn 359 imirceach ar bord uirthi. Dhiúltaigh Málta cead isteach i bhfarraigí na tíre sin don long, áfach. 

Tabharfar na himiricigh go Málta agus aistreofar ansin iad go dtí na sé thír atá sásta glacadh leo. Roinnfear na himircigh idir Éire an Fhrainc, an Ghearmáin, Lucsamburg, an Phortaingéil agus an Rómáin.