Tugtar le fios i dtuarascáil nua taighde go raibh daonra na hÉireann ag meath go tréan go dtí gur tháinig na Lochlannaigh chun na tíre seo.

Measadh roimhe seo go raibh an daonra ag ardú i gcaitheamh na meánaoise go dtí aimsir an Ghorta sna 1840í.

Deir taighdeoirí in Ollscoil na Ríona, áfach, go raibh an daonra ag titim sa dá chéad bliain sular tháinig na Lochlannaigh go hÉirinn sa 10ú haois.

Deir an Dr Rowan McLaughlin nach léir cén chúis a bhí leis an meath a thosaigh thart ar an mbliain 700.

Tá an taighde bunaithe ar fhaisnéis seandálaíochta a tógadh ó láithreacha éagsúla ar fud na tíre.