Léiríonn tuarascáil nua a foilsíodh ar maidin go bhféadfadh aistarraingt na Breataine as an Aontas Eorpach d'uireasa comhaontaithe an-dochar a dhéanamh do chúrsaí póilíneachta ar dhá thaobh na teorann.

Tugtar le fios sa taighde atá déanta ag Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannais agus a macasamhail ó thuaidh go bhféadfadh an aistarraingt gan chomhaontú an comhoibriú póilíneachta trasteorann a fhágáil ar an bhfaraor géar.

Deirtear sa tuarascáil gur cuma cén dea-thoil a bheadh idir na póilíní agus na Gardaí go gcaithfidís feidhmiú taobh istigh de laincisí nua dlí agus go bhféadfadh sé sin dochar a dhéanamh d'fhiosrúcháin trasteorann.

Maítear freisin go bhfágfadh sé cúrsaí eiseachadta idir an an tír seo agus an Bhreatain ina gcíor thuathail, mar a bhí go dtí gur bunaíodh an Barántas Gabhála Eorpach sa bhliain 2003.

Léirítear imní sa tuarascáil chomh maith go gcuirfeadh sé an comhoibriú idir póilíní na Breataine agus a gcuid comhhghleacaithe in Europol i mbaol.

Dúirt ardchonstábla na bpóilíní sa Tuaisceart Simon Byrne nach bhfuil sé réadúil ná praiticiúil maoirseacht shásúil a dhéanamh ar an teorainn áit a bhfuil 300 bealach trasnaithe.

Dúirt sé nach léir dó cén chaoi a mbainfí leas as an teicneolaíocht le póilíneacht a dhéanamh ar an teorainn, go háirithe i gceantair tuaithe.