Fógraíodh inniu go bhfuil 1,800 Garda breise le cur i mbun dualgais i measc an phobail mar chuid d'athstruchtúrú atá le déanamh ar riar an Gharda Síochána.

Chuige seo, earcófar tuilleadh Gardaí agus sibhialtach as seo go ceann dhá bhliain. Tá sé i gceist na dualghais riaracháin atá ar Ghardaí faoi láthair a laghdú freisin. 

Deir na Gardaí go mbeidh na hathruithe a d'fhógair an Coimisinéir Drew Harris ar maidin ar an athstruchtúrú is mó a rinneadh le blianta fada.

Tá súil go meadóidh na leasuithe atáthar a bheartú an méid seirbhísí a chuirfeas na Gardaí ar fáil don phobal. 

Laghdófar líon na rann réigiúnach mar chuid den athstruchtúrú. Sé roinn atá ann faoi láthair ach ceithre cinn a bheas ann feasta. Tá sé i gceist freisin líon na bhfo-rann a laghdú ó 28 go 19.

Tá fáilte curtha ag Cumann Ionadaíochta an Gharda Síochána roimh an méid atá fógartha. Deir siad gur cosúil go bhfuil an méid a bhí le rá acusan faoin athstruchtúrú curtha san áireamh.

Ach ní mó ná sásta atá Cumann Cheannfoirt an Gharda Síochána a deir nár iarr aon duine a gcomhairle siúd faoin athstruchtúrú agus gurbh fhéidir go mbeadh sé ag teacht salach ar an gComhaontú Cobhsaíochta sa tSeirbhís Phoiblí.

Tá imní léirithe ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre freisin faoin droch-thionchar a d'fhéadfadh a bheith ag athstruchtúrú na nGardaí ar shábháilteacht bóithre.

Deir an tÚdarás go bhfuil ísliú céime á thabhairt ag an athstruchtúrú do rannóg sabháilteachta bóithre na nGardaí, mar nach bhfuil an rannóg aitheanta i gceachtar de na ceithre réimse a gheobhas tús áite sa leagan amach nua.