Déanfar cinneadh san ArdChúirt maidin amárach faoinar cheart ligean do phíolótaí Ryanair dul i mbun stailce  ar feadh dhá lá ó mheánoíche Dhéardaoin.

Tá daoine go leor sa tír a bhfuil imní orthu faoin taisteal atá beartaithe acu a dúirt an Breitheamh Denis McDonald innniu.

Le dhá lá anuas, chuir dlíadóirí thar ceann Ryanair agus Forsa, máthair cheardchumann AILPA a gcuid argóintí roimh an Bhreithimh Mc Donald san ArdChúirt.

Tá 180 píolóta atá ina mbaill den cheardchumann AILPA ag iarraidh tabhairt faoin stailc siocair a míshástacht le tuarastal agus coiníollacha oibre.

D'éirigh le Ryanair iarratas a dhéanamh Dé hAoine seo caite ar urghaire cúirte in aghaidh Forsa, máthair cheardchumann AILPA le cosc a chur ar an stailc.