Tá feachtas ar bun ag Bus Átha Cliath tuilleadh mná a mhealladh chun tiomáint leo.

Mná iad 97 den 2,500 tiománaí atá fosaithe ag Bus Átha Cliath.

Tá tuairimí áirithe ann nach obair shábháilte atá ann a deir Vivienne Kavanagh, feidhmeannach le Bus Átha Cliath.

Deir sí go bhfuil Bus Átha Cliath ag iarraidh na dtuairimí seo a athrú agus tuilleadh mná a fhostú.

Cuirfear tús leis na laethanta eolais ag an deireadh seachtaine agus beidh tuilleadh laethanta dá mhacasamhail ar bun san fhómhar.

Deir Bus Átha Cliath go bhfuil tuarastail fhlaithiúla, oiliúint mhaith agus saoire mháithreachas íoctha ar fáil d'oibrithe.

Tá an feachtas oscailte d'fhir agus do mhná.