Ghlac 730 duine ón Ghaeltacht Láir i gContae Dhún na nGall páirt i suirbhé faoin phleanáil teanga atá a dhéanamh mar chuid den phróiseas pleanála teanga.

Tá an plean teanga dírithe ar cheantair i nGleann Fhinne, Baile na Finne, An Dúchóraidh agus Eadán Fhionn Fraoich.

Dúirt Seán Ó Gallachóir ó Choiste Pleanála Teanga an cheantair go dtiocfaidh coistí ón cheantair le chéile leis na torthaí a mheas.

Déanfar torthaí an tsuirbhé a mheas sula gcuirfear plean teanga seacht mbliana le chéile don cheantar Gaeltachta.

Meastar go mbeidh plean teanga an Ghaeltacht Láir réidh i dtrátha an Nollaig.

Tá a mbeannacht tugtha ag Roinn na Gaeltachta do 15 plean teanga go dtí seo.

Tá naoi n-Oifigeach Pleanála Teanga agus trí hOifigeach Cúnta Pleanála Teanga fostaithe i gceantair Ghaeltachta faoi láthair.