Tá conradh luach €14 milliún le barda nua a thógáil ag Ospidéal na hOllscoile, Luimneach bronnta ar an chomhlacht a thóg 40 scoil a raibh lochtanna struchtúrtha iontu.

Dhearbhaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gur bronnadh conradh le barda nua 60 leapa a thógáil ar Western Building Systems.

Síníodh an conradh i mí na Bealtaine.

I mí Dheireadh Fómhair, aimsíodh lochtanna struchtúrtha i 23 scoil a thóg an comhlacht as Tír Eoghain.

An tseachtain seo caite, thug an Roinn Oideachais le fios gur aimsíodh lochtanna struchtúrtha i 17 scoil eile a thóg an comhlacht tógála.

Tá Western Building Systems lonnaithe i dTír Eoghain
Tá Western Building Systems lonnaithe i dTír Eoghain

I ráiteas, dúirt Ospidéal na hOllscoile, Luimneach gur bronnadh an conradh ar Western Building Systems i ndiaidh próiseas tairisceana poiblí a chur Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar bun.

Tá an Roinn Oideachais ag tabhairt cás in éadan Western Building Systems le costas na n-oibreacha athchóirithe a chlúdach.

Deirtear i gcáipéisí dlí go dtiocfadh costas €3 milliún a bheith i gceist leis an athchóiriú i gcás scoil áirithe amháin.