Deir dochtúirí teaghlaigh san Iarthar agus san Iardheisceart go mbíonn siad faoi bhrú ollmhór sa Samhradh.

Sin toisc nach bhfuil dóthain dochtúirí ionaid ar fáil agus go mbíonn lear mór turasóirí sna ceantair sin an tráth sin den bhliain.

Méadaíonn an daonra go háitiúil i mbealach suntasach in iarthar agus i ndeisceart na tíre i rith an tSamhraidh a bhuíochas don turasóireacht agus bíonn na seirbhísí leighis faoi bhrú dá réir.

Dá bharr sin, tá sé de nós i gclinicí dochtúra, dochtúirí ionaid a fhostú chun freastal ar an éileamh seo.

Deir na dochtúirí teaghlaigh  nach mór breathnú arís ar na víosaí oibre a thugtar do dhochtúirí ionaid a thagann ó thar lear.

Ní thugtar do na dochtúirí sin ach víosa oibre, a mhaireann 3 mhí (90 lá), mar gur ó thíortha lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (EEA) a thagann cuid mhaith de na hionadaithe seo.

Ainneoin seo uilig, níl aon athruithe beartaithe a deir an HSE

Deir dochtúirí teaghlaigh nach leor an tréimhse víosa agus go bhfuil an córas ag cur brú ollmhór ar sheirbhísí éigeandála. 

Tá sé ráite ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) áfach nach bhfuil aon athruithe ar na bacáin don scéim seo.