Tá deontais chaipitil, luach €425,000 san iomlán ceadaithe do 2 thogra luathbhlianta  i gCois Fharraige i gConamara.

'Tacóidh sé seo leis an phróiseas pleanála teanga agus leis an bpolasaí don Ghaeltacht araon' a dúirt an tAire Stáit Sean Kyne.

Ceadaítear na deontais seo faoi Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga Roinn na Gaeilge,na Gaeltachta agus na n-oileán.

Mar chuid den airgead seo tá deontas ar fiú €198,000 curtha ar fáil do choiste Naíonra na bhForbacha chun naíonra nua a thógáil ar an suíomh atá acu in aice le Scoil Náisiúnta na bhForbacha.

Ina theannta sin, tá deontas suas le €230,000 ceadaithe aige don Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, Indreabhán chun cur ar a gcumas na fiacha a bhain le forbairt an Ionaid ar an gCnoc in Indreabhán a ghlanadh.

Thug an tAire Stáit Kyne le fios freisin inniu go bhfuil súil aige go mbeidh an Naíonra nua sna Forbacha tógtha roimh aimsir na Cásca 2020.