'Tá an Rialtas ag briseadh an dlí maidir leis an mbealach a bhfuil sé ag úsáid an Chárta Seirbhísí Poiblí.'

Sin a deir an Coimisiún Cosanta Sonraí i dtaca le rialachán atá déanta aige ina leith seo.

Rialaigh an Coimisiún go bhfuil sé mídhleathach ag aon ranna rialtais, cés móite don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí braith ar an gCárta Seirbhísí Poiblí mar chárta aitheantais. 

An Coimisinéir Cosanta Sonraí, Helen Dixon

Deir sé go gcaithfear an fháisnéis pearsanta ar fad, atá ar taifead ar níos mó ná 3 mhilliún duine a scriosadh.

Thug an Rialtas isteach an cárta sa mbliain 2011 le go n-íocfaí liúntais leasa shóisialta, ach leathnaíodh usáid an chárta go ranna eile ina dhiadh sin.

Tá sé anois á usáid mar chárta aitheantais do réimse mór seirbhísí de chuid an stáit.

'Caithfear deireadh áfach a chur leis an gcleachtas sin anois', adeir an Coimisiún Cosanta Sonraí.

Tá fáilte curtha ag Comhairle um Chearta an Duine roimh an rialú seo ón gCoimisiún.