Tá torthaí a gcuid scrúduithe Ardteiste faighte ag beagnach 59,000 dalta maidin inniu - méadú  3% ar an líon a rinne na scrúduithe céanna anuraidh.

Tá na torthaí morán mar an gcéanna le torthaí na bliana anuraidh agus is cosúil go bhfuil níos mó daltaí ag glacadh an pháipéir ardleibhéil sna scrúduithe.

Tá na torthaí á bhfoilsiú i mbliana lá níos luaithe ná mar is gnáth ar eagla go dteastódh ó dhaltaí athsheiceáil a iarraidh ar a dtorthaí roimnh dul ar aghaidh chuig coláistí tríú leibhéal.

Tharla seo de bharr rialú Ardhchúirte anuraidh a dúirt go raibh an córas achomhairc faoi láthair éagothrom ar dhaltaí.

Ciallaíonn an córas nua go bhfiaghidh daltaí tairiscintí ón Lár-Oifig Iontrála ceithre lá níos luaithe ná blianta eile.

Tá na torthaí Ardteiste ar fad ar fáil ar líne ón 10am.

I mbliana fuair 5 dhalta ocht Onóracha1 sa scrúdú  agus fuair 233  sé cinn d'Onóracha H1s . Fuair 7,639 ar a laghad Onóracha1 sa scrúdú

I measc athruithe eile atá sa chóras i mbliana, beidh deis ag daltaí a bhfuair ball dá dteaghlach bás le linn nó roimhe na scrúduithe na páipéir a ghlacadh níos déanaí i mí iúil.

Ghlac níos lú ná 40 dalta an deis seo i mbliana.

Tháinig méadú i mbliana ar líon na ndaltaí a rinne na scrúduithe ina dteanga féin seachas i mGaeilge nó i mBéarla nó teanga atá ar an churaclam. 
1,700 dalta a shuigh na scrúduithe mar seo - ina measc  780 dalta a rinne na scrúduithe sa bPolainnis agus 340 dalta a rinne sa Rómáinis iad.

Níl ach trian de na hiarrthóirí Ardteiste anois ag glacadh an pháipéir Ardleibhéil Matamaitice.