Deir Iascach Intíre Éireann agus Comhairle Contae na hIarmhí go bhfuil siad ar an eolas faoi dhoirteadh ola sa tSionainn in aice leis an Mhóinéar Mór in Áth Luain.

Dúirt Iascach Intíre Éireann nach bhfuil fhios acu go fóill ar maraíodh iasc ar bith dá bharr.

I ráiteas ón chomhairle contae, dúirt siad gur leag siad bumaile ar an tSionainn Dé Sathairn agus go bhfuil foireann theicniúil dá gcuid ag iarraidh foinse an truaillithe a aimsiú lena gcéad chéim eile a chinntiú. Ghabh siad buíochas le grúpaí deonacha iascaireachta agus fiadhúlra as maolú a dhéanamh ar thionchar na heachtra ar an timpeallacht.

Deir Cumann Cosanta Ainmhithe in Áth Luain gur tugadh roinnt éanacha - broighill ina measc - chuig tearmann i gCo Chill Dara le go nglanfaí an ola díobh.