Tá critéir nua foilsithe ag An Roinn Oideachais do scoileanna le díolúine a bhronnadh ar dhaltaí ó staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge.
Bainfidh na critéir le scoileanna Béarla amháin agus tiocfaidh feidhm leo ó mhí Mheán Fómhair na bliana seo.
Ní bheidh gá ag scoileanna speisialta feasta iarratas a dhéanamh ar dhíolúine.
Ní bheidh gá ach an oiread le measúnú síceolaíoch le hiarratas a mheas, ach beidh an focal deireannach ag príomhoide na scoile i gcónaí - díreach a mar a bhíodh.
Cuireadh tús le tréimhse comhairliúcháin faoi na rialacháin reatha maidir leis an díolúine i dtús na nóchaidí.
Dúirt An tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh TD, go mbeidh an córas nua cothrom agus tomhaiste.
" Bhí gá le fada le hollchóiriú ar an chóras maidir le díolúintí ón Ghaeilge a bhronnadh. Fágann na hathruithe tábhachtacha seo go mbeidh an córas níos cothroime agus go dtabharfar breis tacaíochta do dhaltaí agus ag an am chéanna go mbeidh fáil ag gach dalta ar staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge
Níor cheart gur cinneadh furast a bheadh ann díolúine a thabhairt do dhalta staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge, agus is cinneadh tábhachtach é a mbeidh tionchar aige ar fhoghlaim an dalta san am atá le teacht"