Sheol grúpa pobail i gCluain Dolcáin in iarthar Bhaile Átha Cliath feachtas inniu i gcoinne an chead pleanála atá tugtha ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas do Bartra Healthcare teach altranais a thógáil i lár an tsráidbhaile.

Tá sé i gceist go mbeadh áit do 155 cónaitheoir sa teach altranais atá le bheith suite taobh le seanchlochar na Toirbhirte ar an mbaile.

Tugadh an cead pleanála don teach altranais i mí an Mheithimh agus cuireadh achomharc ina choinne faoi bhráid na Comhairle níos túisce an mhí seo. Inniu, chuaigh grúpa pobail amach ar na sráideanna lena míshásacht a chur in iúl faoin togra.

"Thug Comhairle Contae Átha Cliath Theas cead foirgneamh ceithre úrlar a thógáil anseo. Tá sé ró-ard", a dúirt an comhairleoir neamhspleách áitiúil, Eoin Ó Broin.

"Ní bheidh daoine in ann an seanchlochar álainn stairiúil a fheiceáil ón tsráid nuair a thógfar an foirgneamh. Ceapaim féin go bhfuil achomharc ana-láidir déanta againn i gcoinne an chinnidh," a dúirt sé. 

"Go leor de Cluain Dolcáin, tá sé tógtha as an nua", a deir Breeda Bonner urlabhraí ón ngrúpa feachtais.

"Tá go leor eastát nua-aimseartha againn. Mar sin, caithfidh muid a chinntiú go ndéanfar na seantréithe a chaomhnú freisin. Tá túr againn i lár an bhaile, mar shampla. Tháinig muid le chéile roinnt blianta ó shin nuair a bhí pleananna ann árasáin a thógáil ansin. Agus cuireadh na pleananna ar ceal. Táimid ag súil leis an toradh céanna an uair seo. Tá an clochar mar chuid de stair na háite seo."

Go dtí seo, tá níos mó ná 80 aighneacht i gcoinne an togra faighte ag Comhairle Cathrach Átha Cliath Theas.

Tá an comhlacht BMA Planning ag láimhseáil an chead pleanála ar son Bartra Healthcare. Ní raibh ceachtar den dá chomhlacht sásta aon ráiteas a chur ar fáil dúinn, áfach.