Ceaptar go gcuirfear as do sheirbhísí meabhairshláinte arís ón lá amárach ar aghaidh nuair a chuirfeas 6,000 ball den cheardchumann tús le cosc ar ragobair ó chlis ar chainteanna faoi chursaí pá aréir.

Dúirt urlabhraí ón gCumann Altraí Síciatracha go ndeachaigh siad i mbun idirbheartaíochta le dea-thoil ach gur mheas siad nach an iarracht chéanna á déanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhse Sláinte le teacht ar réiteach.

Dúirt an Fheidhmeannacht gurbh é an trua é nár eirigh leis na cainteanna.

Tá sé iarrtha ag an Aire Sláinte Simon Harris ar bhaill an cheardchumainn cloí leis an idirbheartaíocht le nach gcuirfear as do sheirbhisí. 
                    
Agus chuir an Chúirt Oibreachais cainteanna ar athló aréir san aighneas atá ar bun ag oibrithe tacaíochta sa tseirbhís sláinte faoi chursaí pá a deir siad atá dlite dóibh.

Bheartaigh an Chúirt cainteanna a chur ar athló aréir nuair a chinn ar an gceardchumann SIPTU agus bainistíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte teacht ar réiteach tar éis naoi n-uaire aa choig a chaitheamh i mbun idirbheartaíochta.