Rialaíodh ag Coiste Croinéara gur míthapa leighis a bhí i mbás an linbh, Livia Urkova Marini,a bhásaigh in Ospidéal Naomh Lucáis i gCill Chainnigh i 2014.

Ní raibh sí ach cúpla nóiméad ar an saol.

Mhol an giúiré go gcuirfí cleachtais cumarsáide maithe i bhfeidhm idir lucht leighis i gcásanna éigeandála.  

Mhol sé freisin go mbeadh cóir leighis chuí agus gan aon mhoill ar fáil d'othair, cuma an othair phríobháideacha nó poiblí iad sin.