Chuir 500 oibrí otharchairr tús ag a 2pm tráthnóna le stailc lae.

Baill den gComhlachas Altraí Síciatracha atá i mbun stailce. 

Tá siad ag éileamh go mbeadh an ceart acu go mbeadh an PNA, nó Comhlachas Altraí Síciatracha ag déanamh ionadaíochta orthu.

Seo an dara stailc 24 uair an chloig ag na baill san áireamh, paraimhíochaineoirí, ard-pharaimhíochaineoirí agus teicneoirí éigeandála leighis. 

Bhí SIPTU ag déanamh ionadaíochta ar an gcuid is mó d'oibrithe otharchairr ach i 2010 bunaíodh grúpa eile NASRA agus iad bainteach leis an gComhlachas Altraí Síciatracha. 

Maítear go bhfuil an PNA ag déanamh ionadaíochta ar 500 oibrí as 1,800 oibrí ón bhfoireann túslíne. 

Ní aontaíonn SIPTU leis an bhfigiúr seo.