In Iúr Chinn Trá i gCo an Dúin inniu seoladh an tionscadal oidhreachta agus staire 'Claochlú Cultúir agus an Conradh'.

Tá sé beartaithe ag Conradh na Gaeilge ábhar a bhaineann le stair athbheochan na Gaeilge i gCúige Uladh a bhailiú agus a dhigitiú ar shuíomh idirlín amach anseo agus beidh béim ar leith ar scéalta na ndaoine a ghlac páirt sa nGluaiseacht.

Dúirt Cuisle Nic Liam, Oifigeach Tionscadail, go bhfuil stair athbheochan na Gaeilge sainaitheanta le fada ach gur beag eolais go fóill atá ar fáil faoin stair a bhain leis an athbheochan i gCúige Uladh.

"Beimid ag iarraidh ar dhaoine a bhfuil ábhar acu teagmháil a dhéanamh linn leis an ábhar sin a roinnt, más mian leo sin, agus tá súil againn é a dhigitiú agus a chur ar shuíomh gréasáin atáimid a thógáil faoi láthair".

Mar chuid den taispeántas inniu bhí ábhar cartlainne atá bailithe ag Gaeláras Mhic Ardghail, ina measc miontuairiscí den chéad chruinniú de chraobh Chonradh na Gaeilge i mBéal Feirste an lá a bunaíodh iad ansiúd an 19ú Lúnasa 1895.

Deir Cuan Ó Seireadáin, Coimeádaí Chonradh na Gaeilge go bhfuil miontuairiscí stairiúla ann de chuid Chomhaltas Uladh den Chonradh chomh maith le bailiúchán de sheanleabhair ina bhfuil léaráidí agus dearadh an Chló Ghaelaí sa chéad leath den Chéad seo caite. 

Tá boinn comórtha ann chomh maith le cártaí aitheantais agus leabhair síniúcháin a bhailigh Seamus McAleer as Iúr Chinn Trá le linn dó a bheith ar Choláiste Bhríghde i Rann na Feirste i gCo Dhún na nGall.

Dúirt Séamus Mac Dhaibhéid, ó Ghaeláras Mhic Ardghail go bhfuil an leabharlann san áras sin le hoscailt don phobal 2 lá sa tseachtain as seo amach. Tá suas le 3,000 leabhar ann agus bailiúchán de sheanirisí mar An tUltach, an nuachtán laethúil LÁ a foilsíodh i mBéal Feirste sna 1980í agus ábhar ó stair na drámaíochta Gaeilge i gCúige Uladh.

B'é an file as an mBreatain Bheag Tim Saunders a bhronn an bailiúchán den nuachtán Lá ar an gConradh.

Tá maoiniú faighte don tionscadal ón gCiste Oidhreachta den Chrannchur Náisiúnta i dTuaisceart Éireann.

Tá rún ag an tionscadal cur leis an mbailiúchán sna blianta atá romhainn.

Is féidir le daoine ar mhaith leo ábhar a bhaineann leis an Athbheochan i gCúige Uladh a roinnt leis an gConradh, teagmháil a dhéanamh leo ag an seoladh ríomhphoist cuisle@cnag.ie