Tá 6 cinn de réigiúin ar leith le brandáil as an nua agus leasú á dhéanamh ag an Rialtas ar an tseirbhís sláinte.

Bunaithe ar shonraí daonra atá an struchtúr nua faoina dtabharfar ceannas ar bhuiséid do na réigiúin atá roghnaithe.

Deir an tAire Simon Harris, agus é ag seoladh na n-athraithe, gur "dílárnú" é a chinnteoidh freagracht shoiléir ó thaobh airgeadais agus torthaí.

Beidh a mbuiséad féin ag gach reigiún, "ag brath ar riachtanaisí na ndaoine atá ina gcónaí iontu".

Deir an tAire gurbh é an dul chun cinn is mó i gcúrsaí sláinte le 15 bliain anuas.

Nuair a bheidh an phlean i gcrích, beidh laghdú ar líon na mbainisteoirí sa tseirbhís, a deir an tAire.

An leagan-amach nua:

Réigiún A – Tuaisceart Bhaile Átha Cliath, An Mhí, Co Lú, An Cabhán agus Muineachán.

Réigiún B – An Longfort, An Iarmhí, Uibh Fhailí, Laois, Cill Dara, Deisceart Bhaile Átha Cliath agus Cill Mhantáin.

Réigiún C – Tiobraid Árann Theas, Port Láirge, Cill Chainnigh, Ceatharlach agus Loch Garman.

Réigiún D – Ciarraí agus Corcaigh.

Réigiún E – Luimneach, Tiobraid Árann Thuaidh agus An Clár.

Réigiún F – Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, Ros Comáin, Maigh Eo agus Gaillimh.

Beidh deireadh feasta leis na Grúpaí Ospidéil a tháinig i gcomharbacht ar na Boird Sláinte a bhíodh ann.

Deir Paul Reid, Príomhfheidhmeannach an HSE, go dtabharfaidh sé deis do na réigiúin cúram a phleanáil, a mhaoiniú agus a bhainistiú ar bhealach comhtháite.

Tá na Réigiúin le bheith i mbun oibre faoi 2021.