"Níl aon deacracht" ag Spórt Éireann leis an ráiteas atá déanta ag an Aire Spóirt Shane Ross go bhfuil sé tar éis scríobh ag Cumann Sacair na hÉireann ag iarraidh go dtarraingeodh an tUachtarán ar an FAI Dónal Conway siar as an bpróiseas le ceannaire a thogh ar an eagraíocht ag vóta a bheidh ag tarlú ag cruinniú cinn bhliana an eagrais seachtain ó Dé Sathairn.

Sin mar a labhair Cathaoirleach Spórt Éireann Kieran Mulvey inniu os comhair Comhchoiste Oireachtais.

Dúirt Kieran Mulvey freisin go bhfuil siad ar aon intinn le dearcadh an Aire gur seisear ar a laghad an córam a chaithfidh a bheith i láthair ag cruinnithe boird an FAI le cinneadh bailí a dhéanamh.

Is iad Spórt Éireann atá i gceannas ar dháileadh airgead stáit ar an FAI agus ar an spórt i gcoitinne sa tír.

Ag an seisiún inniu chomh maith dúirt Cathaoirleach an Choiste Fergus O'Dowd TD go gcaithfí fáil réidh le Bord iomlán an FAI agus "an príomhfheidhmeannach is fearr go hidirnáisiúnta" a earcú.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Spórt Éireann John Treacy do dtuigtear dóibh go bhfuil an fiosrúchán atá idir lámha ag Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corporáideach (an ODCE) "tromchúiseach agus an-suntasach".

Ní thosófar ag maoiniú an FAI aríst a dúirt John  Treacy go mbeidh na struchtúir agus srianta agus rialú cuí curtha i bhfeidhm.