Deirtí tráth den tsaol go raibh ainm ar chuile gharraí in Éirinn! Anois, tá tionscadal ar bun i gCo na hIarmhí le ainmneacha goirt agus páirceanna sa gcontae sin a bhailiú agus a chlarú.

Anuraidh a thosaigh an obair, le cabhair ón gComhairle Oidreachta agus ón gComhairle Condae.

Tá súil ainmneacha a chruinniú sular gcaillfear go deo iad de bharr na n-athruithe atá ag tarlú i saol na tuaithe.

Tá laghdú ar líon na bhfeirmeacha fiú agus feimreacha iad féin ag meadú, in earnáíl an bheostoic agus cuireadóireachta agus déiríochta. Dá bharr tá áitribh bheaga díolta agus claíocha leagtha le garraithe níos mó a dhéanamh.

Tá ainmneacha atá chomh sean leis an gceo, dhá ligean i ndearmad.

I gCo na hIarmhí táthar ag cnuasach i bparóistí éagsúla faoi stiúr lucht acadaimh as Ollscoil Luimní agus Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá súil ainmneacha a bhailiú agus na scéalta agus stair agus seanchas a théann leo agus a bhí i mbéal na ndaoine ó aimsir an Ghorta Mhóir.

An pobal iad féin, i gcomhar leis an dream acadúil, atá ina bhun.

Go dtí seo tá breis is 700 ainm cruinnithe.

Deir an Dr. Aengus Ó Fionnagáin atá ina chomhordonóir ar an dtionscadal go bhfuil ag éirí go geal leo go dtí seo. I saol talmhaíochta na linne seo a deir an Dr. Ó Fionnagáin tá nós ag scaipeadh uimhir, seachas ainm, a lua le páirc.

Ainneoin nach í an Ghaeilge an teanga labhartha sa taobh seo tíre le fada a deir an Dr. Ó Fionnagáin, maireann an chaint in ainmneacha goirt agus logainmneacha eile.

Tá tograí den chinéal céanna déanta cheana i gCill Chainnigh agus i gCo na Mí, agus t-eolas le fáil ar an idirlíon ag meitheal.logainm.ie