Tá Cathaoirleach an Chomhchoiste Dála agus Seanaid ar Chúrsaí Spóirt tar éis a thabhairt le fios gur thairg Uachtarán Chumann Sacair na hÉireann (an FAI) Dónal Conway, "cruinniú príobháideach eolais" leis, ach dhiúltaigh an Cathaoirleach don tairiscint.

D'inis Fergus O’Dowd do chomhaltaí an Choiste go dtáinig an cuireadh ón FAI i bhfoirm glaoch gutháin Dé Domhnaigh seo caite.

Dúirt an Teachta leis an FAI nach bhféadfaí glacadh lena leithéid agus nár cheart go mbeadh aon chumarsáid eatartha i ngan fhios don Choiste agus dúirt sé go raibh cuireadh faighte ag an FAI a theacht os a gcomhair.

Ó shin, tá sé deimhnithe ag an FAI go mbeidh siad ar fáil tar éis a gcruinniú cinn bhliana, a bheidh ar siúl ag an deireadh seachtaine.

Tá an Coiste faoi láthair ag ceistiú ionadaithe ó Spórt Éireann fearacht John Treacy agus Kieran Mulvey faoi rialachas an Chumainn Sacair.

Níos túisce inniu ar Raidió a hAon dúirt Fergus O’Dowd gur cheart de Bhord iomlán an FAI seasamh siar, agus dúirt sé freisin gur mór an náire nach mbeidh fáilte roimh iriseoirí ag an gcruinniú cinn bhliana.