Tá tús curtha le Seachtain Náisiúnta Feasachta Sábháilteachta ar Fheirmeacha. Deir an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta gur maraíodh 15 duine i dtimpistí feirme i 2018. Is ionann san agus 40% des na timpistí marfacha a tharlaíonn ar láithreacha oibre na hÉireann.

Tarlaíonn suas le 50% des na timpistí marfacha ar fheirmeacha de dheasca teagmháil le hinnealra agus bhí dhá thrian dóibh siúd a maraíodh anuraidh os cionn 60 bliain d'aois. 

I 2017 maraíodh 24 duine ar fheirmeacha na hÉireann.

Agus sinn i gcroílár biaiste ana ghnóthach ar an bhfeirm moltar d’fhéirmeoirí bheith aireach, gan in iomarca deabhaidh a bheith orthu agus iarracht a dhéanamh gan a bheith ag oibriú ina n-aonar.

Deir Páidí Ó Murchú go bhfuil dualgas ar gach feirmeoir a chinntiú go bhfuil na gardaí cosanta cuí ar innealra. 

"An P.T.O. ar an dtractor an rud is dainséaraí ar fad acu. Má bhíonn aon ghiobal ag sileadh uait bearfaidh sé ort agus tarraiceoidh sé isteach tú. Bhainfeadh sé an láimh duit nó an chois agus ní bheadh aon mhoill air id mharú."

Deir Mossie Ó Cearna, feirmeoir caorach ó Chorca Dhuibhne go dtárlaíonn timpistí gan choinne. Tá cuid dá láimh curtha ó mhaith ó dhein deimheas ana dhíobháil di le linn dó bheith bearradh.

"Bhí caora á bhearradh agam agus rith uan aniar chugam, nfheaca é, agus léim sé agus bhfuil sé an deimheas agus thiomáin sé isteach trim láimh é. Deineadh ana-dhíobháil, stracadh teannáin agus néaróga. Tá obráidí déanta uirthi ach is beag feabhas atá tagtha uirthi. Titeann sé amach in aon soicind amháin."