Tá fiosrúchán ar bun maidir le líomhaintí atá déanta ag cailín óg go ndearna triúr leanaí eile ionsaí uirthi.

Cuireadh tuairisc faoi bhráid na nGardaí maidir leis na líomhaintí seo le coicís anuas.

Líomhnaítear go ndeachaigh an cailín, cúig bliana d’aois, chuig bothán ar chúl tigh tréigthe le triúr buachaillí agus go ndearna siad ionsaí uirthi ansin le maide. Idir seacht mbliana d’aois agus deich mbliana d’aois atá na buachaillí atá i gceist.

Níor gortaíodh an cailín go dona san eachtra, ach cuireadh cóir leighis uirthi agus tá eolas faighte ag na Gardaí go bhfuil sí trína chéile mar gheall ar an ionsaí.

Tá na Gardaí chun agallaimh a chur ar an gceathrar leanaí go bhfuil baint acu leis an eachtra.

Tá Tusla curtha ar an eolas faoin scéal. Deir siad gurb é an ról atá acu ná measúnacht a dhéanamh maidir le ceisteanna cosanta leanaí.

Níl faighte ag na Gardaí go dtí seo ach réamhthuairiscí. Níl na firicí deimhnithe acu go fóill. Ach ní cosúil go ndéanfar aon duine a ionchúiseamh sa gcás seo mar go bhfuil na leanaí ar fad faoi bhun aois na freagrachta coiriúla.

Tá bac ar leanaí níos óige ná 12 bliain d’aois a ionchúiseamh, ach amháin sa gcás go bhfuil siad cúisithe i ndúnmharú nó éigniú.