Tá "eipidéim sláinte phoiblí" ann maidir le foréigean gnéasach, a dúirt Príomhfheidhmeannach Ionad Éigeandála Éignithe Bhaile Átha Cliath, Noeline Blackwell, inniu, ag seoladh thuarascáil bhliantiúil na heagraíochta.

Léirigh an tuarascáil gur tháinig ardú 4% ar líon na nglaonna a cuireadh ar an ionad i 2018 i gcomparáid le 2017.

13,367 scairt a cuireadh orthu anuraidh.

Ba mhná iad 77% des na daoine a rinne teagmháil leo agus bhí 50% des na scairteoirí ag déanamh teagmhála den chéad uair.

Dúirt 20% des na híospartaigh go raibh páirtnéir tar éis mí-úsáid a dhéanamh orthu.

Dúirt 33% des na scairteoirí gur leanaí a bhí iontu nuair a rinneadh mí-úsáid orthu.

Tháinig ardú go €70,000 ar an airgead a thug an pobal dá dheoin féin don eagraíocht i 2018, mar go raibh an t-ábhar áirithe seo go mór i mbéal an phobail, a deir Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Ghréasáin Éigeandála um Éigniú, an Dochtúir Clíona Saidléar

"Bhí an pobal ag glaoch isteach ina sluaite tar éis na trialach i mBéal Feirste ina bhfuarthas ceithre fear – beirt acu a bhí ag imirt rugbaí ar fhoireann na hÉireann – neamhchiontach in éigniú. Cuireadh go leor maoinithe ar fáil mar gheall air sin. Ach tá freagracht ar an stát agus an rialtas freisin go leor achmhainní agus maoiniú a chur ar fáil", a dúirt sí.

Tá Ionad Éigeandála Éignithe Bhaile Átha Cliath chun seirbhís chomhairleoireachta ar líne a láinseáil ar bhonn píolótach i mí Dheireadh Fómhair. Táthar ag súil go ndéanfar freastal tríd an tseirbhís sin ar íospartaigh a mbeadh drogall orthu dul i mbun comhairleoireachta aghaidh ar aghaidh.