Tá €683m íoctha ag bainc le 40,100 custaiméirí a bhí buailte ag conspóid na morgáistí rianúcháin go dtí seo.

Deir an Banc Ceannais gur ndearnadh íocaíochtaí le 39,800 custaiméirí faoi dheireadh mí Feabhra agus gur €647m an t-iomlán a íocadh leo faoin am sin.

Seo an tuarascáil deireannach a fhoilseoidh an Banc Ceannais maidir leis an iniúchadh a bhí ar siúl aige faoi mhorgáistí rianúcháin.  Deir an  banc go bhfuil sé sásta go bhfuil sé ar an eolas anois faoi gach custaiméir a bhí buailte ag an chonspóid, go bhfuil cúiteamh íoctha le beagnach gach duine acu agus gur féidir clabhsúr a chur ar chéim maoirseachta an iniúchta a bhí ar siúl aige.

Ach deir an banc go leanfaidh sé air ag coinneáil súil ar mar atá ag éirí le gearráin atá déanta agus ar achomhairc agus cásanna cúirte atá fós ar siúl.  Má thagann aon eolas úr chun cinn déanfar é seo a fhiosrú, a deir an banc.

Léirítear sa tuarascáil inniu gur ndearnadh 99 áras cónaíthe a athshealbhú mar thoradh ar bhainc a chlis ar chustaiméirí agus gur athshealbhaíodh 216 áras cónaíthe eile a ceannaíodh le ligean ar cíos.

€194,000 i gcúiteamh ar an meán a íocadh le custaiméirí a chaill a dtithe agus ar an meán íocadh €162,000 i gcás árais chónaithe a ceannaíodh le ligean ar cíos.

Bhain 98% dena cúntais ar fad a bhí buailte ag conspóid na morgáistí rianúcháin leis an 5 phríomh iasachtóir - AIB, Banc na hÉireann, KBC Bank Ireland, Permanent TSB agus Banc Uladh.