Léiríonn comhfhreagras atá feicithe ag RTÉ gur scríobh rúnaí príobháideach an Aire Sláinte litir ar an 6ú Meitheamh chuig an bhean ar nochtaigh a cás an chonspóid is deireannaí faoin gclár scagthástála d'ailse cheirbheacs.

Ins an litir a sheol an rúnaí chuig 'Sharon' deirtear gur iarr an tAire Sláinte, Simon Harris air buíochas a ghabháil léi as a comhfhreagras maidir leis an chlár scagthástála agus gabhtar leithscéal arís léi as aon anacair a cuireadh uirthí mar gheall ar an mhoill a bhain lena cás.  

Deir an litir gur mhaith leis an Aire í a chur ar a suaimhneas go bhfuil tús áite á thabhairt ag an Roinn agus ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte dá cás.

Ní thugtar le fios sa litir go raibh eolas ag an Roinn ná ag an Aire Harris faoi fhabht ríomhaireachta i saotharlann sna Stáit Aontaithe ag an uair sin. 

Tá cosaint déanta inniu ag an Aire Harris ar an chaoí ar láimhseáil sé an chonspóid.  Dúirt sé go mbfhearr leis dá mbeadh sé curtha ar an eolas ní ba luaithe faoin fhabht ríomhaireachta.

Dúirt sé go léiríonn seiceálacha nua a rinneadh ar thástálacha 800 bean go bhfuil an víreas HPV ar 52 acu.  Dúirt an tAire go bhfuil comhairle curtha ag dochtúirí air go mbaineann riosca cliniciúil an íseal ar fad leis na mná seo.

An deireadh seachtaine seo caite dúirt an Roinn Sláinte gur ar an 25ú Meitheamh a fuair siad amach faoi fhabht ríomhaireachta i saotharlann sna Stáit Aontaithe.  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chur ar an eolas iad faoin fhabht, a dúirt an Roinn.

Dúirt an tAire Sláinte nár chuala sé faoi seo go dtí tráthnóna Dé Céadaoin seo caite, an 10ú Iúil.

Tháinig sé chun soluis Déardaoin seo caite nach bhfuair thart ar 800 bean torthaí na scagthástálacha ceirbheacs a cuireadh orthu mar gheall ar fhabht ríomhaireachta i saotharlann sna Stáit Aontaithe. 

I roinnt cásanna, bhí moill naoi mí ann sular cuireadh na torthaí ar fáil. 

Inné d'fhoilsigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na téarmaí tagartha do athbhreithniú sciobtha maidir leis an gconspóid.
Tá iarrtha ag an bhFeidhmeannacht ar an Ollamh Brian McCraith feidhmiú mar chathaoirleach neamhspleách don athbhreithniú atá le bheith curtha i gcrích faoi thús na míosa seo chugainn.