Tá tuismitheoirí ag caitheamh beagnach €1,400 le páiste a réiteach don mheánscoil agus beagnach €950 le páiste a chur isteach sa bhunscoil, dar le suirbhé atá déanta ag Conradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa.

Léiríonn an suirbhé gur ualach mór é an costas a bhaineann le páistí a chur arais ar an scoil do trí cheathrú de thuismitheoirí agus go dtiteann aon trian daofa i bhfiacha mar gheall ar.

Deir tuismitheoirí go n-éireoidh siad as gníomhaíochtaí seach-churaclaim chun go mbeidh sé d'achmhainn orthu na nithe bunúsacha a cheannach agus deir 30% de thuismitheoirí nach mbeidh siad in ann an costas a bhaineann le turais scoile a íoc.

Deir beagnach trí cheathrú daofa siúd a ceistíodh nach bhfuil scoileanna ag déanamh go leor le costaisí a choinneáil íseal agus deir go leor go gcabhródh scéimeanna faoina bhféadfaí leabhair a ghlacadh ar cíos agus éidí scoile níos saoire den chineál céanna.

Léiríonn an suirbhé go bhfuil tuismitheoirí ag caitheamh €1,399 do gach dalta meánscoile.  Seo ardú €20 ar costas na bliana anuraidh.  Tháinig titim €50 go dtí €949 i mbliana ar an costas a bhaineann le páiste a chur go dtí an bhunscoil.

Léiríonn an suirbhé nár athraigh an líon tuismitheoirí a thiteann i bhfiacha mar gheall ar chostaisí scoile morán i mbliana i gcomparáid le anuraidh.  Is ag 36% atá an figiúr go fóill ach léirítear gur tháinig titim €83 ar an meán ar na fiacha.

Deir 24% de thuismitheoirí a thit i bhfiacha go ndeachaigh siad i muinín iasachtóra airgid.  Seo titim bheag ar fhigiúraí na bliana anuraidh.  €439 ar an meán a fuair tuismitheoirí ar iasacht.

Léiríonn an suirbhé gurb iad leabhair na hearraí scoile is daoire sa mheánscoil.  €220 an meánchostas ar leabhair i mbliana i gcomparáid le €200 anuraidh.  Tháinig ardú ar chostas éidí scoile ó €179 anuraidh go dtí €200 i mbliana.