Tá foláireamh tugtha ag an Taoiseach do lucht gnó na tíre seo a bhíonn ag trádáil leis an mBreatain nár mhór doibh a bheith réitithe sa chás go-imeoidh an tír sin as an Aontas Eorpach gan aon mhargadh a dhéanamh. 

Dúirt Leo Varadkar nár cheart do lucht gnó talamh slán a dhéanamh de go mbeidh gach rud go breá. 

Ag labhairt dó ag comhdháil a d'eagraigh an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta do ghnóthais bheaga agus mheánacha, dúirt an Taoiseach nach féidir glacadh leis go gcuirfear síneadh leis an spriocdháta imeachta atá faoi láthair ann, 31 Deireadh Fómhair. 

Dúirt sé freisin go raibh sé ag iarraidh go gcaithfí le hoileán na hÉireann mar aonad amháin maidir le hearraí talmhaíochta agus bia a sheiceáil ach go mbeadh taraifí fós le gearradh orthu.