Tháinig fás 8.2% ar gheilleagar na tíre anuraidh, de réir an staidrimh is deireanaí atá foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh. Fás 6.7% a bhíothas a thuar roimhe seo.

€324 billiún a bhí san Olltáirgeacht Intíre (OTI) anuraidh. Léiríonn OTI luach na n-earraí agus na seirbhísí ar fad a tháirg an geilleagar i gcaitheamh na bliana.

Ach nuair a bhaintear amach na brabúis a rinne ollchomhlachaí ilnáisiúnta, agus nach n-áirítear ach an t-ioncam  a d'fhan in Éirinn de réir na hOlltáirgeachta Náisiúnta (OTN), fás 6.5% a bhí i gceist.