Tá Bord na Móna le 150 oibrí a ligean chun siúil ag portaigh atá acu ag Loch Rí i gCo an Longfoirt as seo go ceann seachtaine.

Cuirfear deireadh inniu le poist 78 oibrí séasúrach agus scaoilfear chun bealaigh 72 oibrí lánaimseartha seachtain ó inniu.

Tagann an fógra scoir sna sála ar scéal na seachtaine seo caite go bhfuil stáisiún cumhachta Bhord Soláthair an Leictreachais i mBéal Átha Liag i gCo an Longfoirt dúnta mar gheall ar imní go raibh sé ag sceitheadh uisce a bhí ró-the isteach sa tSionainn.

Bhain an stáisiún cumhachta leas as móin a baineadh ar phortaigh Bhord na Móna. 

Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ag fiosrú an cháis mar gheall ar imní go raibh dochar dá dhéanamh d'éisc na habhann agus don dúlra.

Deir Bord Soláthair an Leictreachais go bhfanfaidh an stáisiún dúnta ar feadh roinnt seachtainí.