Dúirt breitheamh Cúirte Cuarda gur féidir go bhfuil dlíodóirí a ghlacann le cásanna calaoiseacha a bhaineann le díobháil phearsanta ag cur leis an gcalaois iad féin. 

Dúirt an Breitheamh Jacqueline Linnane gur cheart go mbeadh aturnaetha áirithe níos cáiréisí faoi na cásanna a nglacann siad leo.

Bhí an méid sin le rá ag an mbreitheamh tar éis di cúig chás faoi dhíobháil phearsanta a chaitheamh amach ar an mbonn go raibh siad calaoiseach. D'ordaigh sí go gcuirfí na cásanna chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

Mhaígh an Breitheamh Linnane gur léir gur thaistil na gearánaithe as Londain go Baile Átha Cliath le timpiste bhréige a eagrú.