Táthar le cur leis an gceist faoi labhairt na Gaeilge sa chéad daonáireamh eile a reáchtáilfear i gceann dhá bhliain. 

D'fhógair an Phríomh-Oifig Staidrimh inniu go gcuirfear ceist ar dhaoine den chéad uair riamh faoina gcumas sa Ghaeilge sa chéad daonáireamh eile. 

"Má tá Gaeilge agat, cé chomh maith is a labhraíonn tú í?" an cheist a chuirfear.

Rogha de thrí fhreagra a bheas ag daoine - an-mhaith, go maith nó ar éigean.

Chomh maith leis an nGaeilge, leasófar 25 ceist sa daonáireamh - cúrsaí creidimh, grúpaí eitneacha agus cúrsaí míchumais ina measc.

Tá ocht gceist iomlán nua le cur leis an daonáireamh freisin. Bainfidh na ceisteanna nua le caitheamh tobac, cúram leanaí agus obair dheonach, cúrsaí leathanbhanda agus fearais tís.

Den chéad uair freisin, tabharfar deis do dhaoine teachtaireacht faoi rún a scríobh ar an bhfoirm, nóta nach mbeidh cead a léamh go ceann 100 bliain.

Dé Domhnaigh 18 Aibreán 2021 a reáchtáilfear an daonáireamh.