Tá leithscéal gafa ag Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris le teaghlach an oifigigh phríosúin Brian Stack faoin gcaoi ar loic na Gardaí ina gcuid oibre agus a dhúnmharú á fhiosrú acu. 

Bhásaigh Brian Stack san ospidéal 1984, bliain go leith i ndiaidh don an IRA é a chaitheamh. Bhí sé ina phríomhbháirdéir i bPríosún Phort Laoise ag an am ar hionsaíodh é.

Bhí cruinniú uair an chloig go leith ag an teaghlach leis an gCoimisinéir i mBaile Átha Cliath ar maidin.  

I ndiaidh an chruinnithe, dúirt an teaghlach nár thug an Coimisinéir aon mhíniú dóibh ar cén fáth gur loic ar na Gardaí an dúnmharú a fhiosrú i gceart agus d'iarr siad ar an Aire Dlí agus Cirt saineolaí neamhspleách a cheapadh leis na ceisteanna ar fad a bhaineann leis an gcás a chíoradh. 

Dúirt siad freisin go ndúradh leo go gcuirfear comhad chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí ach go gcreideann siad nach gcuirfear an dlí ar aon duine.