Tá sé fógartha ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne, go bhfuil plean teanga ceadaithe aige do Cheantar na nOileán i gConamara faoin bpróiseas pleanála teanga. 

Áirítear Eanach Mheáin, Leitir Móir, Garumna agus Leitir Mealláin, chomh maith le bailte eile sa limistéar pleanála.

D'fhógair an tAire freisin go gcuirfí €100,000 ar fáil le tacú le cur i bhfeidhm an phlean agus le Comhairle Ceantar na nOileán, an eagraíocht atá i gceannas ar an bplean.

Seo an cúigiú plean déag atá ceadaithe sa Ghaeltacht faoin bpróiseas pleanála teanga.

Leitir Móir, Ceantar na nOileán

Deir an Roinn gurb é aidhm na bpleananna teanga an Ghaeilge a láidriú "sa bhaile, sa phobal áitiúil, in oideachas agus i ngnó sna réimsí pleanála teanga."

Dúirt an tAire Stáit Kyne "go [d]tacóidh an maoiniú ó mo Roinn le réimse beart a bhaineann leis an gcóras oideachais, lena n-áirítear seirbhísí luathoideachais, seirbhísí cúraim leanaí, seirbhísí don aos óg agus d'aoisghrúpaí eile, deiseanna foghlama lasmuigh den chóras oideachais, an earnáil ghnó, eagraíochtaí pobail agus comharchumainn, na meáin chumarsáide, seirbhísí poiblí, agus seirbhísí sóisialta agus caitheamh aimsire."

Séamus Ó Ráinne

Chuir Séamus Ó Ráinne, cathaoirlech Choiste Stiúrtha Phlean Teanga Cheantar na n-Oileán, fáilte roimh chinneadh an Aire an plean a cheadú don cheantar. 

''Tá sé an-tábhachtach mar tá an Ghaeilge anseo ó thús ama agus is deas an traidisiún agus nádúr na Gaeilge a choinneáil agus an cultúr a choinneáil san áit. Tá beagnach 90% de na daoine i gCeantar na nOileán ag labhairt na Gaeilge go laethúil. Tá muid ag iarraidh an chéad ghlúin eile - agus an ghlúin a thiocfas ina dhiaidh sin - go mbeidh an Ghaeilge sin acu." 

Chuir cathaoirleach Chomhairle Ceantar na nOileán fáilte roimh fhógra an Aire inniu freisin. Dúirt Eilís Ni Lochnáin go tabharfaidh sé "deis iontach dúinn an teanga a chaomhnú sa gceantar ... . Tá súil ag an gComhairle dul i mbun earcaíochta go luath chun Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú chun na bearta atá sa bplean a chur i bhfeidhm ar son phobal an cheantair."