Tá grúpa mac léinn ón Afraic Theas tagtha go hÉirinn an tseachtain seo leis an nGaeilge a fhoghlaim.

Tá naonúr ó Ollscoil Johannesburg ag freastal ar Thionól an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath - scoil samhraidh atá eagraithe ag an gcoláiste do dhaoine ar spéis leo an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach.

Tá daoine ón tSín, ó Mheirceá, ó Mhór-roinn na hEorpa agus Éireannaigh i measc an dreama atá ag freastal ar an scoil. 

Aírítear 35 teanga ar a laghad a bheith á labhairt san Afraic Theas agus tá stádas oifigiúil le breis agus fiche bliain ag aon cheann déag acu. 

Tá cumas i gcuid de na teangacha oifigiúila sin ag an ngrúpa mac léinn ó Ollscoil Johannesburg atá tagtha go hÉirinn an tseachtain seo. Daoine ilteangacha iad seo cheana féin nach bhfuil aon teorainn leis an gcíocras léinn agus airc chun eolais atá orthu.

Tá an tSúlúis ar cheann de na teangacha atá acu cheana féin.

Teanga smeachanna í an tSúlúis, arb í an mháthairtheanga is forleithne san Afraic Theas í. Ceapann teangeolaithe gur ó theangacha Cadhsainise an réigiúin a fuair an tSúlúis na smeachanna ar iasacht.

S'busile Mdlalose

Is cainteoir dúchais Súlúise í duine de na mic léinn S'busile Mdlalose. Dúirt sí linn gur mór aici an deis dul thar lear le teangacha eile a fhoghlaim. 

Tá Junhan Zhang ó Bhéising sa tSín ag déanamh iarchéime sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus beidh sise ag freastal ar na ranganna Gaeilge freisin.

"Taitníonn an saol go mór liom i mBaile Átha Cliath", a dúirt sí linn as Gaeilge. "Táim ag déanamh staidéir ar an nGaeilge ó mhí Mheán Fómhair, agus anois táim ag súil le níos mó Gaeilge a fhoghlaim i rith an tsamhraidh. Uaireanta anois, is féidir liom mé féin a chur in iúl as Gaeilge."