Tá Údarás Craolacháin na hÉireann tar éis a chuid moltaí a fhoilsiú maidir le rialú a dhéanamh ar ábhar dochrach ar na meáin dhigiteacha. Ach tá ceisteanna tarraingthe maidir le oiriúnacht an Údaráis Chraolacháin don dualgas sin. 

Lorg an rialtas aighneachtaí maidir leis an tslí ba chóir rialú a dhéanamh ar ábhar ar line. D'fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann a chuid moltaí inniu.

Tá an tÚdarás Craolacháin ag iarraidh go mbeidh ról lárnach acu i gCoimisiún Sabháilteachta a bhúnófar chun rialú a dhéanamh ar ábhar digiteach. Tá an tÚdarás ag iarraidh go mbeidh sé de chumhacht ag an gcoimisiún sin ordú a thabhairt d’ardáin – mar shampla, Facebook, YouTube nó Twitter –ábhar dochrach a bhaint anuas.

Tá siad ag iarraidh cóid agus corais a fhorbairt maidir le maoirsiú a dhéanamh ar ábhar a roinntear ar line agus maidir le haois an lucht úsáide a dheimhniú.

Dúirt Simon McGarr ón eagraíocht Data Compliance Europe inniu nach bhfuil an saineolas cuí ag an Údarás Craolacháin chun rialú a dhéanamh ar an earnáil seo mar go bhfuil an tÚdarás ag plé le cúrsaí craolacháin go príomha. Ach níor ghlac an tÚdarás Craolacháin leis sin inniu.

"Tá an cáineadh sin cloiste agam", a dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach an Údaráis Chraolacháin, "ach nílimid ag rá gur chóir don Údarás Craolacháin a bheith ag plé leis an tasc seo. Tá muid ag rá go mbunófar coimisiún úr nua leis an gcúram seo a chur i gcrích agus gur chóir go mbeadh an tÚdarás Craolacháin mar chuid amháin den choimisiún sin."

Deir saineolaithe gur pé dream a bheas ag tabhairt faoi, gur cúram fíorthabhachtach a bheas i gceist. "Anseo in Éirinn tá freagracht ar leith orainn maidir leis na cúrsaí seo timpeall na hEorpa mar gheall ar go bhfuil a gceannáras ag go leor comhlachtaí idirlín sa tír seo.

Caithfimid a chinntiú go gcuirfear na hacmhainní cuí ar fáil go pé coimisiún a bheas ag plé leis an gcúram seo", a dúirt an saineolaí ar na meáin chumarsáide, Diarmaid Mac Mathúna, inniu. Ag leibhéal na hEorpa, tá reachtaíocht nua le theacht i bhfeidhm an bhliain seo chugainn maidir le hábhar ar line.