Tá 78 moladh déanta ag grúpa athbhreithnithe féachaint le feabhas a chur ar an gcaoí a reachtáiltear Cumann Peile na hÉireann, an FAI. Tá na moltaí déanta i dtuarascáil atá réitithe ag an nGrúpa Athbhreithnithe ar chúrsaí rialachais sa gcumann comhpháirtíocht idir an FAI agus Spórt Éireann.

Foilsíodh an tuarascáil i bhfianaise buarthaí móra faoi chúrsaí airgideais agus rialachais i gCumann Sacair na hÉireann agus an chonspóid a bhain h-éirí as an Iar-Phríomhfheidhmeannach, John Delaney, a ceapadh ina dhiaidh sin mar Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin ar an Chumann.  

Bhunaigh an FAI agus Spórt Éireann an Ghrúpa Athbhreithnithe ar chúrsaí Rialachais le theacht aníos le moltaí a chothódh muinín sa chumann arís. 78 moladh ar fad atá déanta sa tuarascáil a seoladh ag ceannáras an FAI i Baile an Aba inniu.

Moltar struchtúir úra do bhord agus do chomhairle an chumainn, cé go ndeirtear gur féidir le roinnt baill den bhord reatha fanacht ina gcuid rólanna mar chuid de bhord eatramhach go dtí an chruinniu cinn bhliana i 2020.

Moltar go mbunófaí bord úr ansin ina mbeadh dhá bhall déag air agus go mbeadh ceathrar ball neamhspleách ina measc. 

Moltar sa tuarascáil nach bhféadfadh aon duine níos faide ná 8 mbliana a chaitheamh ar bhord an FAI.  2 théarma 4 bliana a bheadh i gceist agus moltar nár chóir go mbeadh Príomhfheidhmeanach an Chumainn ina bhall den bhord. Bheadh ar an Phríomhfheideannach tuairisc faoi cheisteanna rialachais agus comhlíontachta a chur faoi bhraid an bhoird 2 uair sa bhliain.

Moltar go ndéanfadh mná suas aon trian den bhord taobh istigh de dhá bhliain agus go gcuirfí socraithe i bhfeidhm ar bhonn práinneach le dul i ngleic le cúrsaí iniúchóireachta Inmheánaí.

Tá fáilte curtha ag Cathaoirleach Spórt Éireann, Kieran Mulvey roimh an tuarascáil agus d'iarr sé go gcuirfí na moltaí i bhfeidhm go tapaidh.