Tráthnóna amárach arís a rachfar i mbun na gcainteanna sa Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre féachaint le deireadh a chur le haighneas na n-oibrithe tacaíochta sa tseirbhís sláinte.

Aighneas maidir le hardú pá atá i gceist. Deirtear go bhfuil €19 milliún san iomlán ag dul do thart ar 10,000 oibrí tacaíochta sa tseirbhís sláinte de réir athbhreithniú a rinneadh arú anuraidh.

Tá ionadaithe ón gceardchumann SIPTU agus ó bhainistíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag iarraidh teacht ar shocrú.

Cuireadh an stailc a bhí beartaithe don lá inniu ar ceal tráthnóna inné ach tá an bhagairt maidir le laethanta stailce eile an tseachtain seo chugainn fós ann.