Sheol an tAire Oideachais Joe McHugh scéim phíolótach inniu a chuirfeas an Ghaeilge chun cinn i scoileanna na tíre taobh amuigh de ghnáthranganna Gaeilge. 

Scéim trí bliana a bheas i gceist ar dtús agus mar chuid de, múinfear ranganna corpoideachais agus ábhair eile trí Ghaeilge i scoileanna atá ag feidhmiú trí Bhéarla.