Moltar i dtuarascáil atá foilsithe inniu ag an Institiúid Eacnamaíochta agus Taighde Sóisialta go n-ardófaí cáin ionas nach dtiocfadh an iomarca borrtha faoin ngeilleagar.

Moltar sa tuarascáil gurb iad an cháin charbóin agus cháin mhaoine a d'ardófaí. 

Molann údair na tuarascála don Rialtas ardú cánach a sheachaint, áfach, má imíonn an Bhreatain as an Aontas Eorpach gan mhargadh mar go gcuirfeadh sé sin as don gheilleagar agus go dtiocfadh laghdú thart ar dhá thrian ar an mborradh eacnamaíochta.