Tá muinín ag 73% de dhaoine sa tír seo as vacsaíní de réir suirbhé nua idirnáisiúnta. Dúirt 93% de thuismitheoirí in Éirinn leis na taighdeoirí freisin gur tugadh vacsaín dá leanaí.

Ceistíodh 140,000 duine i mbreis agus 140 tír don suirbhé a rinne fondúireacht Wellcome. 

De réir an tsuirbhé, 79% de phobal an domhain trí chéile a chreideann go bhfuil vacsaíní sábháilte. 

Léirítear ann, áfach, go bhfuil níos lú iontaoibhe ag daoine i dtíortha ardioncaim as vacsaíní ná daoine i dtíortha bochta. 59% de dhaoine in iarthar na hEorpa a chreideann go bhfuil vacsaíní sábháilte.

As na daoine a ceistíodh sa tír seo, 9% a dúirt go bhfuil vacsaíní sábháilte.