Tá beirt bhuachaillí ceithre bliana déag d'aois ciontaithe ag giúiré sa Phríomh-Chúirt Choiriúil i ndúnmharú an chailín scoile Anastasia Kriégel i Leamhchán i mBaile Átha Cliath i mí na Bealtaine anuraidh.

Chinn an giúiré gur duine de na buachaillí - Buachaill A mar a thugtar air - faoi deara na ndrochghortuithe a bhain do cheann agus do mhuineál Ana arb iad ba thrúig bháis di. Ciontaíodh é freisin in ionsaí brúidiúil gnéis  a dhéanamh uirthi. 

Cinneadh gur mheall an buachaill eile - Buachaill B - an cailín óna teach cónaithe agus fios aige céard a bhí le tarlú, gur fhair sé ar na hionsaithe a rinneadh uirthi agus gur cheil sé an fhírinne ina dhiaidh sin. 

Bhí an bheirt ógánach trí bliana déag d'aois ag an am agus phléadáil siad neamhchiontach i ngach ceann de na cúiseanna a bhí curtha ina leith. 

Fuarthas corp nocht Ana Kriégel, a bhí ceithre bliana déag, i dteach feirme tréigthe i bPáirc San Caitríona i Leamhcán ar 17 Bealtaine 2018. Bhí sí ar iarraidh ar feadh trí lá roimhe sin.

An seanteach tréigthe ina bhfuarthas corp Ana Kriégel

Dúradh le linn na trialach go raibh iallach ar a muineál - téip a bhíonn ag tógálaithe - agus gur bhain gortuithe dá ceann, dá muineál agus dá faighean. Dheimhnigh an Paiteolaí Stáit an Dr Marie Cassidy go ndearnadh ionsaí brúidiúil ar Ana sa seomra ina bhfuarthas a corp. 

Dúradh go ndeachaigh Buachaill B chuig teach Ana tráthnóna Dé Luain 14 Bealtaine 2018 agus go ndúirt sé léi go raibh Buachaill A ag iarraidh bualadh léi sa pháirc. Bhí sí básaithe 45 nóiméad tar éis di an teach a fhágáil, a dúradh.

Chonacthas Buachaill A go luath ina dhiaidh sin agus fuil ar a aghaidh agus ar a cuid éadaigh, a dúradh. Dúradh freisin gur chum sé scéal faoi bheirt fhear níos sine a mhaígh sé a d'ionsaigh é ach ba é áiteamh an Stáit gur tháinig an fhuil i ndáiríre ón ionsaí a bhí déanta aige díreach roimhe sin ar Ana.

Dúradh ag an triail go raibh blianta na ndéaga deacair ar Ana, go ndearnadh bulaíocht uirthi agus go raibh deacrachtaí aici socrú ar scoil. Bhí sí ag iarraidh cairde a dhéanamh ach bhí sí goilliúnach agus b'fhurasta do dhaoine teacht i dtír uirthi, a dúradh. 

Dúirt a máthair Geraldine Kriégel sa chúirt go ndearnadh bulaíocht go rialta ar Ana ar líne. Dúirt sí gur chuir daltaí níos sine teachtaireachtaí gáirsiúla chuici ar an meán sóisialta Snapchat. Dúirt sí freisin gur ionsaíodh Ana agus í ag siúl abhaile tráthnóna amháin. 

Uchtaíodh Ana as an Rúis in 2006 nuair a bhí sí dhá bhliain go leith agus ba bhreá léi damhsa, ceol agus snámh, a dúirt a máthair. Bhí deacrachtaí aici lena héisteacht, áfach, agus ní raibh radharc na súl go maith aici agus bhí deacrachtaí foghlama aici freisin, a dúirt sí.

Geralidine agus Patrick Kriégel - muintir Ana - ag an gcúirt inniu 

Seacht seachtaine a mhair an triail agus thug os cionn 60 finné fianaise i gcaitheamh an ama sin, ochtar déagóirí ina measc.

Nuair a d'fhógair an giúiré a mbreith go gairid tar éis 2 a chlog inniu, bhí 14 uair an chloig agus 25 nóiméad caite i mbun a machnaimh acu. 

Chuir an Breitheamh Paul McDermott na buachaillí siar faoi choinneáil agus gearrfar pionós orthu Dé Luain 15 Iúil. Idir an dá linn, coinneofar iad san ionad do chiontóirí óga i mBaile an Oibricigh i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath.

Níl cead na buachaillí a ainmniú mar gheall gur mionaoisigh iad.