Pléifidh an Rialtas moladh go ngearrfaí téarma príosúnachta deich mbliana agus fíneálacha suas le €100,000 ar dhaoine a chiontaítear as mionn éithigh a thabhairt i gcásanna cúirte. 

Creideann an tAire Dlí agus Cirt Charlie Flanagan go bhféadfadh na dianphionóis seo bac a chur ar chalaois i gcásanna éileamh árachais.

Faoi láthair, áirítear mionn éithigh mar choir sa dlí comónta ach is annamh a chúisítear aon duine ann. 

Thabharfadh an moladh nua stádas reachtúil don choir.

Is é an Seanadóir Neamhspleách Pádraig Ó Céidigh a dhréachtaigh an reachtaíocht agus tuigtear go bhfuil an-fhonn ar an Aire Flanagan glacadh leis an mbille.