Dúirt an tAire Gníomhaithe ar son na hAeráide Richard Bruton go mbeadh fonn air tús a chur sa chéad Bhuiséad eile le leasuithe ar cháin charbóin.

Tá sé mar aidhm ag an bplean gnímh faoi chúrsaí aeráide a d'fhoilsigh an Rialtas inné go n-arddófaí an cháin go dtí €80 an tonna faoin mbliain 2030. €20 an tonna atá ann faoi láthair.

Tá sé i gceist go mbeadh laghdú 20% tagtha ar an méid carbóin a sceitear sa tír seo faoi 2030.

Tá 180 beart leagtha amach sa phlean, borradh a chur faoin líon carranna leictreacha ar na bóithre ina measc.