Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag fáil faoi réir inniu don stailc 24 uair an chloig atá beartaithe arú amárach ag 10,000 oibrí tacaíochta in ospidéil agus ionaid leighis ar fud na tíre.

Tráthnóna inné, chlis ar chainteanna sa Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre teacht ar shocrú san aighneas tionsclaíoch.

Deir an ceardchumann SIPTU nach bhfuil an dara rogha ag na hoibrithe ach dul chun cinn leis an stailc mar nach bhfuil an Rialtas sásta arduithe pá a bhí molta faoi mheasúnú neamhspleách a chur i bhfeidhm.

Inné, mhaígh foinsí sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe nach raibh aon ghealltanas tugtha go n-íocfaí aon airgead breise leis na hoibrithe.

Níl sé soiléir fós an gcuirfear coinní othar ar ceal mar gheall ar an stailc a chuirfeas as do sheirbhísí i 38 ospidéal agus ionad leighis ar fud na tíre.

D'iarr an tAire Sláinte Simon Harris ar an dá thaobh san aighneas leas a bhaint as struchtúir an Stáit leis an stailc a sheachaint.